Pater Noster på Hamneskär.
Pater Noster på Hamneskär. Bild: Anders Ylander

Strid om tillgänglighet till Pater Noster

En strid har blossat upp om tillgängligheten till Hamneskär och Pater Noster. Striden handlar om ifall allmänheten har och kan nekas att fritt gå iland på Hamneskär.
– Det är oacceptabelt att stänga ön, säger både länsstyrelsen och Fastighetsverket.

ANNONS

Hotellföretag från Marstrand som kör båtturer och visningsturer till Pater Noster, bland annat Villa Maritime, har skrivit till Fastighetsverket, länsstyrelsen och Tjörns kommun. De menar att det hotellföretag som idag hyr byggnaderna på Hamneskär har förklarat att vid vissa tillfällen är hela ön abonnerad och ingen annan får komma iland. Bland annat ska företaget ha reserverat hela ön för ett bröllop i början av augusti och allmänheten då nekats att komma iland. Marstrandsföretagen som har båtturer till Hamneskär hävdar också att privata båtägare som vill besöka ön har blivit utskällda när de ville ha tillträde till ön via hamnen.

Marstrandsföretagen kräver nu att omedelbara åtgärder vidtas och att man klargör att ön är statligt byggnadsminne, att allemansrätten gäller hela ön och att det är förbjudet att stänga ön för besökare.

ANNONS

– Hyresgästen har hävdat att de har ett avtal med Fastighetsverket om att de arrenderar hamn, fyr och pir och att de har inskrivet att man kan stänga ön för allmänheten när de önskar, skriver Villa Maritime.

Tjörns kommun agerar inte själv utan har kontaktat länsstyrelsen som menar att förfarandet är oacceptabelt och att om hyresgästen (företaget) fortsätter att hävda att ön är abonnerad och avhyser allmänheten uppmanas man att kontakta länsstyrelsen.

– Något abonnemang av hela ön är inte acceptabelt, fastslår Robert Knubb på Naturvårdsenheten.

Thomas Andreasson, förvaltare på Fastighetsverket, säger också att man inte accepterar att allmänheten hindras besöka ön och att några abonnemang där hela ön ingår inte får förekomma.

– Jag har klargjort detta för företaget som hyr byggnaderna på ön och de bör idag vara medvetna om att det är oacceptabelt. Däremot har vi hyrt ut alla byggnader på ön till företaget, också hamnen, piren och fyren. De har rätt att ta betalt av besökare för att gå upp i fyren och gör så mot att de städar och håller ordning. Det är ett sätt för oss att få intäkter för att kunna sköta underhållet av fyrar och förfarandet är inte helt ovanligt.

Pater Nosters vd Mirja Lilja Hagsjö skriver i ett mejlsvar till Lokaltidningen att ”Vi stänger inte ute allmänheten från Pater Noster och Hamneskär utan vi välkomnar de som vill besöka ön. Sedan kan man hyra hela anläggningen av oss men icke bebyggda delar av Hamneskär kan alltid beträdas med stöd av allemansrätten.”

Däremot har det det hänt att hamnen, som också ingår i hyresavtalet, varit stängd för andra besökare. Detta av kapacitetsskäl för kommande och lämnande båtar.

”Vid några få tillfällen har det varit så fint väder med många besökare att hamnen varit helt full och vi har bett besökare att lägga till på klipporna runt ön. Man har kunnat fortsätta att nyttja naturhamnen runt Hamneskär.

Mirja Lilja Hagsjö menar att hennes företag inte har någon tvist med tidigare operatörer men att det däremot fanns en tidigare rättstvist mellan Fastighetsverket och en tidigare operatör.

”Det är något som helt ligger utanför vår kontroll”, skriver hon.

ANNONS