Stenungsund vill lämna turismsamarbete med Kungälv

Den politiska majoriteten i Stenungsund vill lämna det gemensamma turismbolaget Södra Bohuslän turism.
– Det är tråkigt att de vill lämna, men vårt avtal står fast, säger Anders Holmensköld (M).