Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En arbetsmiljökartläggning gjordes nyligen på arbetsmarknadsenheten. Den kostar skattebetalarna 161 000 kronor.Arkivfoto: Catrin Hansson
En arbetsmiljökartläggning gjordes nyligen på arbetsmarknadsenheten. Den kostar skattebetalarna 161 000 kronor.Arkivfoto: Catrin Hansson

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Ska hjälpa utsatta – men är själva på bristningsgränsen

Anställda på kommunens arbetsmarknadsenhet har en längre tid dragits med dålig arbetsmiljö.
”Vi jobbar för de mest utsatta och brinner för dem, men det är svårt att fortsätta brinna när man inte får något bränsle”, uppger en källa för KP.

Trötthet, uppgivenhet, frustration. Rädsla för att säga ifrån eftersom man då inte vet vad det får för konsekvenser. En trygghet och tillit som är skadad i grunden. Rykten om oegentligheter.

Så beskrivs läget på kommunens arbetsmarknadsenhet, som tillhör sektor Trygghet och stöd och som bland annat arbetar med de mest utsatta i samhället – personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ett otydligt ledarskap

I januari gjorde konsulter en organisatorisk och social arbetsmiljökartläggning, som kostar skattebetalarna 161 000 kronor.

Totalt intervjuades 23 medarbetare. Här framkommer att i stort sett samtliga av de intervjuade ”...beskriver en emotionell stress som bottnar i ett otydligt ledarskap med avsaknad av kompetens och engagemang i uppdraget.”

Upplevelser av härskarteknik

Enligt kartläggningen ska en visselblåsare ha informerat ledningen om upplevda brister redan i höstas, utan att konkreta åtgärder vidtogs: ”...flera anser att de fått en svag respons från ledningshåll...det finns en känsla hos många av förminskande beteenden från ledarna och även upplevelser av härskarteknik”, skriver konsulterna.

Rykten om oegentligheter utgör en ”...stor grogrund för frustration, emotionell stress, känsla av orättvisa och obefintlig tillit till organisationen”, skriver konsulterna i sin kartläggning.

Enklare ledningsstruktur

I deras förslag till åtgärder nämns bland annat att det är angeläget att initialt skapa en tydligare och enklare ledningsstruktur.

Och i arbetet med att bygga upp en ny struktur måste först en upprensning ske av olika störande faktorer, som ryktena om oegentligheter: ”...det behöver tydliggöras om det är falska rykten eller verkliga oegentligheter”, anser konsulterna som menar att det är enda sättet att återskapa tilliten i gruppen.

Tappar motivationen

Att det idag råder känslor av otillräcklighet hos personalen och att de upplever att de inte får feedback, innebär en riskfaktor i ett uppdrag där personalen möter människor i mycket utsatta situationer, hävdar konsulterna:”...medarbetare som saknar bekräftelse och inte blir sedda tappar motivation och professionalism.”

Mycket arbete återstår

Ulf Liljeros är ordförande i fackförbundet Vision Kungälv.

– Kartläggningen visar på brister och nu återstår det för arbetsgivaren att åtgärda dem. Det är väldigt mycket arbete som ska göras innan allt är klart, säger han.

Erbjuder konflikthantering

Anna-Lena Hansdotter har fram till nu jobbat som verksamhetschef på Trygghet och stöd. Hon har i dagarna lämnat Kungälv för arbete i en annan kommun.

Enligt henne har arbetsgivaren omgående kallat all personal tillsammans med fackliga representanter för att arbeta med de rekommendationer som konsulterna har föreslagit.

– Arbetsgivaren erbjuder genom företagshälsovården också individuell handledning, samtalskontakter och konflikthantering mellan individer, säger hon.

”Kommunikationen kunde varit tydligare”

Enligt Trygghet och stöds sektorchef Lena Arnfelt pågår nu ett arbete med att ta fram en konkret handlingsplan för en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare på arbetsmarknadsenheten.

Finns det anledning till självkritik?

– Kommunikationen och informationen kunde ha varit tydligare inom arbetsmarknadsenheten. Där ser jag att vi skulle ha gjort på ett annat sätt. Det är viktigt att jobba förebyggande och ta tag i konflikter och problem i tid. Jag tycker det är olyckligt att det gick så här långt, säger hon.

Din kommentar till ryktena om oegentligheter?

– Det handlade om att en påstådd kompisanställning kunde ha utgjort jäv. HR-avdelningen har utrett frågan och kommit fram till att det inte låg något bakom ryktena. Vi kommer nu också att låta jurister titta på detta, men vi ser inte att det har förekommit en jävsituation, säger Lena Arnfelt.