Sjukvård, skola, trafik viktiga frågor för Kungälvsborna i valet

Sjukvård, trygghet, skola, trafiklösningar samt sport och miljö toppar listan över vilka lokala frågor som Kungälvsborna tycker är viktiga valfrågor.