Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det finns alltid möjlighet att tala med mig direkt”, säger sjukhusdirektören Martin Rösman. Foto: Pressbild/ Kristian Johansson
”Det finns alltid möjlighet att tala med mig direkt”, säger sjukhusdirektören Martin Rösman. Foto: Pressbild/ Kristian Johansson

Sjukhusdirektören: ”Vi måste öka vår dialog”

Toppstyrning och dålig förståelse för Kungälvs sjukhus. Kritiken bland sjukhusanställda mot ledningen för Sjukhusen i väster är massiv.
– Jag ser allvarligt på det här och behöver ta ansvar för att förbättra dialogen, säger sjukhusdirektör Martin Rösman.

Flykten av överläkare från medicinkliniken på Kungälvs sjukhus har inte gått honom obemärkt förbi.

– Att vi har läkare som har slutat är naturligtvis tråkigt och erfarenhet är inte lätt att ersätta, men verksamheten har gjort rekryteringar och jobbar med ytterligare rekryteringar och samarbeten inom och utom förvaltningen för att hantera situationen, säger Martin Rösman, som utlovar en förbättrad dialog.

– Vi ska ta ansvar för att förbättra dialogen där man upplever att den har brustit och återuppbygga förtroendet, säger han.

LÄS MER: Överläkare som lämnat:”Man leker med skattebetalarnas pengar”

Kan du vara lite mer specifik?

– Jag planerar att möta medarbetarna och ska se på former för det. Som medarbetare ska man i första hand ha möjlighet att prata med sin närmsta chef eller verksamhetschef, säger han.

Hur allvarligt ser du på situationen?

– Jag ser allvarligt på att man upplever brister i dialogen. Vi har en svår situation och vi lägger mycket kraft på att lösa det, både på kort och lång sikt.

LÄS MER: Efter läkarflykten: Försämrad vård för stora patientgrupper

Toppstyrning. Hur kommenterar du det?

– Jag tycker det är mycket synd att personalen upplever det så. Jag har försökt att vara tydlig i min syn på hur vi ska leda, sedan ser jag att vi behöver fortsätta utveckla det arbetssättet. En viktig ansats för oss är att jobba för att kunna ta beslut så nära berörd verksamhet som möjligt. Det är vår absoluta ambition, säger Martin Rösman.

Och om ledarskapet inte fungerar som det var tänkt, vad ska personalen göra då?

– Man ska alltid kunna gå till chefen som är på en nivå ovanför berörd chef. Det ska alltid gå att lyfta frågan.

Ända upp till din nivå?

– Ja, man kan mejla eller ringa och boka möte med mig eller andra chefer i sjukhusledningen, säger Martin Rösman.

LÄS MER: Läkarflykt från medicinkliniken

Överläkare som slutar leder till längre väntetider och större risker för den enskilde patienten. Hur ser du på det?

– Jag anser att våra verksamheter ger en god vård och att man som patient kan känna sig trygg.

LÄS MER: Varsel om skyddsstopp på sjukhuset dras tillbaka

Det riktas kritik mot att ni planerar för att öppna upp två nya avdelningar, samtidigt som det saknas personal till de befintliga vårdavdelningarna. Din kommentar?

– Vi behöver arbeta på att behålla den personal vi har. Rekryteringar sker inom verksamheten och det läggs mycket arbete på rekryteringar för att möta bemanningssituationen för befintliga vårdavdelningar, säger Martin Rösman och fortsätter:

– Det utökade uppdraget, som är ett regionalt beslut, ger oss möjlighet att nyttja nya moderna vårdavdelningar, som nu står tomma, och att rekrytera personal till dessa.

Rekryteringsprocess för de nya vårdavdelningarna är förberedd för vidare arbete.

LÄS MER: Fyrtio sjuksköterskor har sagt upp sig senaste halvåret

Med tanke på turbulensen. Är du självkritisk på någon punkt?

– Utifrån situationen vi är i måste jag ta ansvar för att förbättra dialogen. Att arbeta ihop en ny förvaltning tar tid och man ska inte glömma att vi har haft det här uppdraget samtidigt som utmaningen med pandemin. Delar i det utvecklingsarbete som vi planerat har vi inte kunnat genomföra i den takt vi tänkt, men det behöver vi nu fokusera på när vi fortsätter arbeta med vårt uppdrag, säger Martin Rösman.

Allvarlig situation

Anna-Lena Holberg (M) sitter som ordförande i styrelsen för Sjukhusen i väster.

– Jag tar situationen på stort allvar och kommer, tillsammans med den övriga styrelsen och förvaltningsledningen, diskutera vad vi ytterligare kan göra i den situation som uppstått, säger hon.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.