Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sofia Fröström, Gustav Nilsson och Wilma S Klang är alla tvåor på Mimers hus som tycker det är svårare med motivationen under distansundervisningen.  Bild: Kristian Johansson
Sofia Fröström, Gustav Nilsson och Wilma S Klang är alla tvåor på Mimers hus som tycker det är svårare med motivationen under distansundervisningen. Bild: Kristian Johansson

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Sju av tio elever: studierna blir sämre av distansundervisning

En enkät med 188 tvåor på Mimers gymnasium visar att sju av tio elever tycker att studierna har blivit lidande av distansundervisningen. Över hälften uppger att den har lett till att de mår sämre.

Sofia Fröström, som går andra året på samhällsvetenskapliga programmet, är inte förvånad över resultatet av enkäten.

– Majoriteten tycker att det är sämre med distansundervisning. Man ser att många betyg har gått ner och man tappar motivationen. Nu när vi har varit inne i skolan igen så ser man att alla är väldigt glada att ses. När man bara sitter hemma i sin bubbla mår man sämre, säger hon.

Fråga 1: Hur tycker du att dina studier har påverkats av ett läsår med mycket distansundervisning?
Fråga 1: Hur tycker du att dina studier har påverkats av ett läsår med mycket distansundervisning?

En skillnad mot undervisning på plats i skolan är att det är svårare att ställa frågor till lärarna, menar Sofia Fröström.

– Man kanske bara vill få bekräftat att man har förstått rätt. I skolan kan man fråga rakt ut, men det gör man inte på ett teams-samtal.

I enkätsvaren om studiemiljön hemma tycker en tredjedel att den är bättre än i skolan, en tredjedel tycker tvärtom och den övriga tredjedelen tycker det är ungefär som i skolan. Sofia Fröström säger att hon själv har bra självdisciplin och har trots allt klarat hemmastudierna bra.

– Jag har höjt mig i några ämnen. Hemma är det väldigt viktigt med självdisciplin, för det är ingen annan som kollar till en. Jag har bra självdisciplin och arbetsro. Jag har anpassat bord och stol så att jag sitter bra. Annars är det vanligt att man sitter i sängen och pluggar.

Fråga 2: Hur har din studiero varit hemma?
Fråga 2: Hur har din studiero varit hemma?

Victor Wikenström går tekniskt program. Han tycker att det blir svårare att hitta motivationen när man sitter hemma.

– Studiemiljön hemma är okej, men attityden till skolarbetet har blivit sämre. Man blir inte lika engagerad i arbetet som när man är på plats i skolan.

Han tycker att distansundervisningen har påverkat hur han mått negativt.

– Det blir ju inte att man är ute och träffar folk lika mycket. Oftast hänger man bara hemma.

Wilma S Klang går samhällsvetenskapliga programmet.

– Det har varit ett år av mycket förtvivlan, där man har tappat så mycket motivation. Man sitter bara hemma i ett mörkt rum, och så säger lärarna att man ska bestämma sig för vad man ska söka på högskolan.

Många av dem som har svarat på enkäten tycker att skolarbetet inte blir lika seriöst hemma.

– Det spelar roll var du är någonstans. Hemma slappnar man av, man sover i sin säng. Att sitta där och jobba från klockan åtta på morgonen går inte ihop för hjärnan. Jag tror att det är många som inte tar skolan lika seriöst längre. Jag har till och med vänner som har hoppat av. Vi är tvungna att sitta hemma för att värna om samhället. Samtidigt ser man människor som går ut och gör saker ändå, säger Wilma S Klang.

Fråga 3: Hur har distansundervisningen påverkat hur du mår?
Fråga 3: Hur har distansundervisningen påverkat hur du mår?

Gustav Nilsson går naturvetenskapligt program i årskurs två. Han har stort utrymme för att plugga hemma, men tycker att det är svårt att ta till sig kunskapen ändå.

– I början av distansundervisningen tyckte man att det var lite kul. Man kunde ha sovmorgon och bestämma själv. Men det är svårare att lära sig via dator. Man får inte morgonvanan att ta sig till skolan och sätta sig i skolläge. På skolan kan man snabbt gå till bamba och få mat, man behöver inte lägga en kvart på att laga något. Hemma händer det ofta att man skippar lunchen för att man måste jobba mer.

Många ville kommentera

I enkäten med tvåorna på Mimers hus var det många elever som anonymt valde att lämna kommentarer på frågorna om distansundervisningen.

På frågan om hur distansundervisningen har påverkat studierna är det många elever som har vittnat om bristande motivation när man sitter hemma.

”Jag har sänkt mig i många ämnen, framför allt språken. Det blir inte riktigt samma sak och man lär sig inte riktigt som man hade gjort på lektionerna i skolan. Gäller både moderna språk och även engelska. Matten blir också tuffare.”

”För hög press, för mycket inlämningar, ingen hjälp och så vidare.”

”Det blir för mycket stress. När de andra har gjort färdigt har jag kommit halvvägs när det är dax för nästa lektion. Kommer konstant efter i alla ämnen. Har funderat att hoppa av skolan nu.”

”Det blir svårare att fokusera och mycket feppel med hur lektionerna är uppsatta. Man jobbar i kanske 30-40 minuter innan man måste avbryta arbetet för att gå in på en ny lektion så det är svårt att fokusera på arbetet.”

”Arbetet mellan lärare och elever funkar dåligt.”

”Man åker efter i allt arbete och man får inte gjort lika mycket.”

”Det har gått bra men jag tycker lärarna ställer för höga krav.”

Svårt att koncentrera sig

När det gäller studieron hemma är det tydligt att vissa har det lugnare och tystare hemma, medan andra har svårt att hålla sig koncentrerade.

”Hela familjen är hemma och man har massa saker hemma som gör en distraherad.”

”Sitter ju nu ensam med allt ansvar. Hela ansvaret läggs på eleven. Varför ska jag helt plötsligt kunna klara skolarbetet när jag inte gjorde det i skolan? Det var ju därför jag hade extra stöd.”

”Jag får mat hemma och jag har eget rum där jag kan sitta och plugga vilket jag tror hjälpt mig mycket.”

Mår sämre av att sitta hemma

Över hälften av eleverna uppger att de mår sämre som en följd av ett år med distansundervisning.

”Mår psykiskt dåligt, har behövt börja gå till psykolog och tar sömntabletter.”

”Jag riskerar F nu i ämnen som jag vet jag inte hade gjort om jag fått hjälp i skolan.”

”Man har varit mycket mer för sig själv och inte träffat lika många vänner som man gör i skolan och det har påverkat mig mycket till det sämre.”

”Att inte ha lika kul i skolan eftersom man inte träffar kompisar påverkar motivationen och humöret negativt och när man inte har lika mycket motivation att plugga leder detta till att betygen blir sämre. När betygen blir sämre mår man sämre för att ens framtid påverkas negativt.”

”Jag försöker hålla mig positiv och är tacksam över den hjälp skolan erbjuder.”

Enkät med tvåorna på Mimers

KP har genomfört en digital anonym enkät bland tvåorna på Mimers hus. Eleverna fick möjlighet att besvara enkäten på sin mentorstid, och 188 elever av cirka 500 valde att svara på enkäten.

Frågorna var:

1 Hur tycker du att dina studier har påverkats av ett läsår med mycket distansundervisning?

2 Hur har din studiero varit hemma?

3 Hur har distansundervisningen påverkat hur du mår?