Så ska Kungälvs kommun använda pengarna nästa år

Lågkonjunktur, ökade utgifter, lägre intäkter, inflation och osäkra statsbidrag. Det är vad kommunen har att förhålla sig till och redan nu presenterar majoritetspartierna S, M och MP sitt direktiv för hur pengarna i kommunens budget ska användas 2024.