Så stor andel av befolkningen är vaccinerad. Ju mörkare färg, desto större andel.
Så stor andel av befolkningen är vaccinerad. Ju mörkare färg, desto större andel. Bild: Kristian Johansson

Så många är vaccinerade per kommundel

Från cirka 70 procent till 90 procent. Så mycket skiljer det i andelen vaccinerade med minst en dos i olika kommundelar i Kungälv.

ANNONS

Västra Götalandsregionen har statistik ner på kommundels- och stadsdelsnivå över hur många som har vaccinerat sig mot covid 19, i befolkningen från 16 år och uppåt. I den här statistiken är Kungälvs kommun uppdelad i 30 geografiska områden.

Statistiken visar att andelen vaccinerade med minst en dos är minst i en del av norra Komarken. Där har 69 procent av befolkningen tagit minst en spruta. De kommundelar med högst andel vaccinerade ligger ute vid kusten, och Marstrand har allra högst andel med 91 procent.

Ju mörkare färg på kartan, desto större andel vaccinerade med minst en dos. Håll med muspekaren över en kommundel på kartan, eller tryck på den för att se andelen vaccinerade.

Det är samma mönster när det gäller andelen som har fått två doser, men där är spannet mellan 47 och 78 procent. Även här ligger Komarken lägst och Marstrand högst.

– Jag tycker att vi har haft en framgångsrik vaccinationsverksamhet. Vi fick tillgång till församlingshemmet i Ytterby som lokal och vi kunde vaccinera så mycket som vi fick tilldelat, säger Agneta Hamilton, verksamhetschef på vårdcentralen Kusten, som har många listade just längs kusten och Marstrand.

LÄS MER:Kungälv satsar på drop-in – här kan du vaccinera dig 2 oktober

Unga släpar efter

Den enda enskilda grupp hon kan se som inte har vaccinerat sig i så hög grad som önskvärt är ungdomar mellan 18 och 29 år.

– De har inte varit så angelägna som man hade önskat. Däremot har 16-17-åringarna, där föräldrarna har mer inflytande, haft en god uppslutning. I gruppen 30-60-åringar finns det några som släpar efter, men över 60 år har vi en fantastisk vaccinationsgrad, säger Agneta Hamilton.

LÄS MER:Fritt fram för 80-plussare att boka en tredje vaccindos

Åldersstrukturen är troligen en delförklaring till att exempelvis Marstrand och Komarken skiljer sig åt i vaccinationsgrad. Det bor en större andel äldre på Marstrand och en större andel yngre på Komarken.

Kongahälla vårdcentral, som tidigare låg på Nordmannatorget, har många listade patienter i Komarken. Vårdcentralen har en hög andel vaccinerade bland de äldre grupperna, och mindre andel bland de yngre.

Men eftersom Kongahälla har större andel yngre listade än vad Kusten har, så gör det att den totala andelen vaccinerade blir mindre.

Kongahälla vårdcentral fick färre doser

Lena Samuelsson, teamledare på Kongahälla vårdcentral, menar att en anledning till att vårdcentralen har färre andel vaccinerade bland sina listade är att regionen under en period i våras valde att inte tilldela Kongahälla, och ett antal mindre vårdcentraler, mer vaccin till dos ett.

– Varför våra yngre listade invånare inte valt att vaccinera sig i samma utsträckning som hos våra övriga vårdcentraler i Kungälv är svårt att veta . En möjlig förklaring kan vara att vi har en ganska stor del utlandsfödda och en hel del som bor i ett socioekonomiskt utsatt område, Komarken. Det är liknande i vissa områden i exempelvis Angered och vissa områden på Hisingen, säger Lena Samuelsson.

LÄS MER:Anställda uppmanas att vaccinera sig

ANNONS