S tar ställning i frågan om ny skola i Kode

Nu har Socialdemokraterna tagit ställning i frågan om var en ny skola i Kode ska ligga. De förespråkar, liksom Moderaterna gör, att bygga på plats M, vid scoutstugan.

ANNONS
|

Efter att frågan har varit uppe på kommunstyrelsen i onsdags har Socialdemokraterna valt var de vill att den nya skolan i Kode ska byggas. Valet stod mellan plats M vid scoutstugan och plats B, som skulle innebära en utbyggnad av Kode nuvarande skola åt Solhaga äldreboende till.

– De ekonomiska skillnaderna mellan alternativen är fullt hanterbara. Med trafiksituationen, barnperspektivet, den folkliga opinionen och den långsiktiga utvecklingen i Kode har vi kommit fram till att det här är den bästa platsen, säger Miguel Odhner (S).

Det Socialdemokraterna vill bygga på plats M, är en skola som ska ersätta Tunge skola, och en idrottshall.

ANNONS

– Vi förordar en fullstor idrottshall på den platsen, säger Miguel Odhner.

Lågstadieskolan Kode skola kommer alltså att ligga kvar där den ligger enligt det här förslaget.

– På lång sikt finns det möjlighet att slå samman skolorna. Men Kode skola är fortfarande i bra skick.

Det har pratats om en eventuell högstadieskola på sikt intill den nya, men det vill inte Miguel Odhner kommentera nu.

– Jag vill inte uttala mig om det. Vi tar bara höjd för närtid nu. VI får bygga steg för steg, säger han.

Det kommer också att bli en lösning för var scouterna ska hålla till i framtiden, menar Miguel Odhner.

– Vi har pratat med föreningen längs vägen, och jag överlåter till dem att hitta en lösning tillsammans med kommundirektören. Det är en viktig förening för Kode.

Härom veckan pratade Ove Wiktorsson (C), om fördelarna med att bygga intill nuvarande Kode skola. Han menade då att ekonomin var avgörande, eftersom det skulle bli 91 miljoner kronor billigare att bygga där än vid scoutstugan. Enligt Miguel Odhner gäller dock inte den siffran längre.

– Sedan dess har vi fått ett skarpare underlag från förvaltningen. Nu är skillnaden nere på 24 miljoner kronor och det är fullt hanterbart, säger han.

Plats M ligger delvis på åkermark, men Miguel Odhner tycker att det är så liten del att det inte gör något.

– Ingreppet på Solbergaslätten blir väldigt begränsat och marginellt, säger han.

M och S stödjer nu plats M för en ny skola, medan Centerns Ove Wiktorsson förespråkar plats B. Majoritetspartierna är alltså inte överens inför inriktningsbeslutet som ska tas 16 juni.

ANNONS