Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Foto: Getty Images Bild: PIKSEL
Foto: Getty Images Bild: PIKSEL

Så tog sig coronasmittan in på äldreboenden

I en enkät riktad till alla särskilda boenden i Västra Götaland har Smittskydd Västra Götaland fått en övergripande bild av hur coronasmittan tagit sig in på boendena. Demensboenden har varit särskilt drabbade.

Coronautbrottet har slagit hårt mot många särskilda boenden i Västra Götalandsregionen. Nu har Smittskydd Västra Götaland genomfört en enkätundersökning bland regionens särskilda boenden för att få en bild av hur smittan kan ha tagit sig in på boendena.

Enkäten gick ut till alla 49 kommuner i Västra Götaland och svar har kommit från alla kommuner, men inte från alla boenden. Sammanlagt har 277 (81 procent) av 342 boenden svarat.

I enkäten framträder bilden av att det funnits flera orsaker till att smittan kommit in på äldreboendena.

När boendena själva fått svara på vad de anser är den största risken för smittspridning har de flesta svarat att det har varit personalen och att de haft svårighet att bedöma om de varit smittade eller inte på grund av den diffusa sjukdomsbilden. "Att personal kan vara smittbärare utan att veta om det, om de är sjuka utan symptom."

Men man vet även att smitta kommit med personer som kommit till boendena från andra vårdinrättningar eller från sina hem, när de flyttat in på ett särskilt boenden eller på korttidsboende.

I svaren kan man också se att det varit svårt att hålla på besöksförbuden för anhöriga. 1 april infördes nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. Många äldreboenden införde restriktioner redan under mars, i samband med att coronautbrottet bedömdes vara en pandemi.

"Det finns anhöriga som inte alltid har följt rekommendationerna trots information och anslag. Anhöriga hälsar på och pratar med brukarna i entréer samt de har hälsat på i trädgården, trots muntlig information av omvårdnadspersonal."

"Anhöriga har smugit in kvällar och helger."

I enkäten framgår det också att de flesta som bekräftats med covid-19 har bott på demensboenden, 44 procent. Där uppger man att det varit svårt att hålla på social distansering och isolering då dementa personer har svårt att förstå och ta till sig rekommendationer. De är också ofta väldigt rörliga och kräver en nära omsorg.

På vissa boenden har man även angett att en hög sjukfrånvaro hos personalen gjort att man varit tvungen att flytta personal mellan avdelningar och boenden och att man på kort tid behövt ta in ny personal. Och att det kan ha bidragit till att smitta tagit sig in på hemmen.

Över hälften av boendena som svarat har uppgett att det fungerat med social distansering. På boenden med bekräftade fall var det 70 procent som svarat att det fungerat, medan man på 57 procent av boenden utan bekräftade fall uppger att det fungerat.

Men även på boenden där man inte haft dementa personer har det ibland varit svårt att hålla på distanseringen bland de boende då de helt enkelt väljer att inte hålla distans eller att glömmer bort det.

77 procent av 299 verksamhetschefer som svarat på enkäten har uppgett att man haft god tillgång till skyddsutrustning. Övriga, 14 procent, har angett att man hade en brist på rekommenderad skyddsutrustning i början av coronautrbottet. Endast tre procent har ansett att tillgången varit undermålig.

De boenden med konstaterad covid-19 har upplevt att de i större utsträckning hade brist på skyddsutrustning medan de med inga fall av covid-19 har upplevt att tillgången varit bättre.

En majoritet av de boenden som svarat, 91 procent, har uppgett att personalen inte haft svårt att följa de basala hygienrutinerna. På boenden med konstaterad smitta har 20 procent uppgett att personalen inte kunnat följa de basala hygienrutinerna. På boenden med inga fall har 95 procent svarat att de inte haft några problem.

På de boenden där man uppgett att det varit svårt att följa hygienrutinerna har 25 procent av verksamhetscheferna uppgett att det har varit brist på kunskap.

260 boenden har uppgett att man har haft större sjukfrånvaro än vanligt i början av pandemin. Det gäller både boenden med eller utan bekräftade fall. Några verksamhetschefer har svarat att hela personalstyrkan varit sjuka samtidigt i perioder.

På 45 procent av boendena har personalen varit hemma av rädsla för att smittas på jobbet. 93 procent av boendena uppgav att personalen varit hemma med symptom på covid-19, eller för att de insjuknat i andra symptom, som man normalt gått till arbetet med.

285 av boenden har svarat att covid-19 har skapat en oro bland personalen. 221 verksamhetschefer har kommenterat hur det påverkat verksamheten. Man uppger att den oro som funnits i samhället även spridit sig till verksamheten och att det funnits oro kring skyddsutrustning och information kring skyddsutrustning.

Många verksamhetschefer har har uppgett att man sett att det funnits ett behov av närvarande ledning, av information och handlingsplaner.

Här är enkäten i sin helhet.

Karina Hansson

[email protected]

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.