Rökutveckling från Västtrafik-buss i Ytterby

Västtrafiks buss Marstrandsexpressen drabbades av ett haveri på torsdagen. I Ytterby började rök spridas från motorn och passagerarna fick evakueras.
– Hur många resenärer som fanns ombord vet jag inte, säger Västtrafiks störningskoordinator Göte Andersson.