Riskgrupper och 60-plussare kan boka tredje dosen den 13 december

Från och med luciadagen, den 13 december, kan riskgrupper och 60-plussare ta den tredje dosen covid-19-vaccin i Västra Götaland.

ANNONS

Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige och Västra Götaland. För att möta den fjärde coronavågen har vaccinationsbevis införts vid evenemang och på onsdagen återinförs flera allmänna råd för allmänheten.

Samtidigt ses vaccinationen fortsatt som det viktigaste verktyget, och Folkhälsomyndigheten har meddelat att alla vuxna så snart som möjligt bör erbjudas en tredje dos covid-19-vaccin. För att undvika att de högst prioriterade grupperna trängs undan sker det dock etappvis.

Ska ha gått sex månader sedan dos två

Nu har Västra Götalandsregionen beslutat att nästa grupp kan släppas på den 13 december. Det handlar då om alla som är 60 år och äldre samt personer över 18 år som tillhör en medicinsk riskgrupp (se faktaruta).

– Det betyder inte att alla kommer att kunna boka en tid den 13 december men det är då man kommer att ha möjlighet att boka tider, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland.

För personer som är under 65 år behöver det ha gått minst sex månader sedan den andra dosen.

65-plussare kan boka tid nu

Invånarna i den nya gruppen hänvisas till att boka en tid via regionens samlingssida med lediga vaccintider. Man kan då vända sig till valfri vårdcentral eller någon av de externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen har avtal med.

Redan i dag kan alla som är 65 år och äldre boka en tid för tredje dosen, om det har gått minst fem månader sedan dos två. Kommande dagar kommer 65–79-åringar att få ett vykort från Västra Götalandsregionen med en påminnelse om vikten av att ta den.

Även riskgrupper kan i vissa fall erbjudas en tredje dos på en vårdcentral eller sjukhus redan nu, om de är där i annat ärende än vaccinationen.

Regionens mål är att man i januari ska kunna starta vaccination med tredje dosen för nästa grupp: personer över 50 år samt personer med LSS och assistansersättning.

LÄS MER:Rejält ökat skydd efter den tredje dosen coronavaccin

Fakta: Riskgrupper som prioriteras

Personer tillhörande följande grupper, i åldrarna 18–64 år, kommer att bedömas som medicinska riskgrupper när gruppen tillåts boka tredje dosen.

• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni

• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma

• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

• Kronisk lever- och njursvikt

• Diabetes typ 1 och typ 2

• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling

• Downs syndrom

• Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.

Källa: Västra Götalandsregionen

ANNONS