Rekordstort intresse för solceller i Kungälv

Ökade elpriser och effektbrist ökar på intresset för solcellsanläggningar. Hos Kungälv Energi har antalet ansökningar för produktionsanläggningar fyrdubblats i år, vilket även innebär längre väntetider.