Regeringen vill underlätta för havsbaserad vindkraft

Regeringen vill nu snabba på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i landet och i Kungälv ska kommunstyrelsen svara på remissen på onsdagen.
– Jag tror inte vi som kommun har så mycket att säga till om, säger Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsen vice ordförande.