Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det känns som ett privilegium att kunna göra en insats i patientens närmiljö”, tycker från vänster sjuksköterskorna Pasi Elo, Sofia Johansson och Christoffer Carlsson. Överläkaren Meritxell Casanovas Roca handleder när det behövs. Bild: Katarina Berg
”Det känns som ett privilegium att kunna göra en insats i patientens närmiljö”, tycker från vänster sjuksköterskorna Pasi Elo, Sofia Johansson och Christoffer Carlsson. Överläkaren Meritxell Casanovas Roca handleder när det behövs. Bild: Katarina Berg

Psykiatrins mobila team – en trygghet för patienterna

I drygt ett år har psykiatrins mobila team varit igång.
– Vi är stolta över vår insats och börjar känna oss riktigt varma i kläderna, säger sjuksköterskan Christoffer Carlsson.

Det var när vårdavdelning 11 lades ner för drygt två år sedan som beslutet togs om att starta ett mobilt team, och efter ett år av förberedelser kom verksamheten igång 1 januari 2021, mitt under brinnande pandemi.

– Så vi hade lite uppförsbacke där i början eftersom vi hade svårt att rent fysiskt ta oss ut på arbetsplatsträffar och berätta om verksamheten, säger Christoffer Carlsson - en av fyra sjuksköterskor i teamet, som finns tillgängligt 13.00-23.00, sju dagar i veckan.

– De senaste månaderna har det rullat på och fungerar nu väldigt bra, säger Christoffer Carlsson och får medhåll av kollegorna Pasi Elo och Sofia Johansson.

Handleder teamet

Med under intervjun finns också Meritxell Casanovas Roca, överläkare på avdelning 9 och vårdenhetsöverläkare för heldygnsvården.

– Jag satt med i styrgruppen innan vi startade det mobila teamet och hjälper till lite med handledning och rådgivning när det behövs, berättar hon.

Vad är den stora vinsten med verksamheten?

– Det här är ett helt nytt sätt att jobba och teamet är en resurs för vårdpersonalen, både inom öppenvården och slutenvården.Tack vare vårt mobila team kan vi bland annat förkorta inläggningar och ge trygga permissioner, säger Meritxell Casanovas Roca.

Tryggar hemgång

Det finns många situationer där teamet gör nytta, menar hon. Ett exempel är om en patient väljer att skriva ut sig tidigare än planerat.

– Där ser vi till att trygga hemgången.

Ångesthantering

Handlar det om patienter som går i öppenvård och är försämrade men som inte vill eller behöver läggas in- då kan teamet åka hem och göra en bedömning av om patienten är på väg att bli psykotisk, manisk eller suicidal.

– Det mobila teamet ger bland annat råd och stöd och ångesthantering, delar medicin och gör medicinuppföljningar, berättar Meritxell Casanovas Roca.

Som en brygga

Sjuksköterskan Sofia Johansson säger att det mobila teamet är som en brygga från slutenvården till öppenvården.

– Innan har det funnits ett tydligt glapp mellan slutenvård och öppen vård, det har varit ganska skört så här fyller vi en funktion, menar Christoffer Carlsson.

Minskar risken

Sjuksköterskan Pasi Elo ger ett konkret exempel, med en patient som har legat inne på slutenvård i en vecka och nu ska hem. Ett steg som tidigare har varit svårt att ta.

– Det kan vara tufft att lämna den speciella miljön på sjukhuset och ensam komma hem till en tom lägenhet. Här kan vi göra en insats för att minska risken för återinläggning, säger han.

Det mobila teamet jobbar enbart på uppdrag av vuxenpsykiatrin i Kungälvs sjukhus upptagningsområde.

Flera hembesök

Dagen vi ses har arbetspasset, som sträcker sig från 13.00 till 23.00, precis börjat.

– Mycket handlar om att ge samtalsstöd och stötta med läkemedel, berättar Sofia Johansson.

Fyra hembesök väntar i Stenungsund, Ale och Kungälv.

– Sedan har vi några personer vi ska ringa till och höra hur det går hemma. Behöver de ett hembesök kan vi lägga in det i planeringen.

Lugnande inverkan

Att patienter kan använda sig av det mobila teamets journummer, är en stor trygghet i sig, menar Pasi Elo.

– Bara vetskapen om att numret finns kan ha en lugnande inverkan, säger han.

Hur är det med säkerheten när ni åker ut?

– Vi går aldrig in ensamma utan jobbar två och två och bär alltid larm som är kopplat till ett vaktbolag, berättar Sofia Johansson.

Nöjda patienter

Efter ett år med det mobila teamet pågår nu en utvärdering.

– Överlag är patienterna nöjda och tycker att vi definitivt fyller en funktion i ett utsatt läge. Personal som ger oss uppdragen är också nöjda, eftersom vi avlastar dem, konstaterar Pasi Elo.

Mobila teamet

• Mobila teamet syftar till att ge patienter nära vård under eftermiddag och kväll alla dagar i veckan.

• Teamet utför psykiatriska insatser, som rådgivning, stöd, bedömningar och uppföljningar. Antingen i samband med att ett akut behov har uppstått eller att en utökad behandlingsinsats bedömts nödvändig.

• Insatserna sker i patientens närmiljö, per telefon eller på psykiatriska akutmottagningen.

• Uppdrag som innehåller suicidriskbedömning utförs alltid som hembesök.

• Mobila teamet finns tillgängligt 13.00-23.00 sju dagar i veckan.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.