Prioritering för provtagning – bara vissa ska PCR-testas

Nya regler för hemkarantän, undantag för samhällsviktiga funktioner och nu införs en ny prioritering av vilka som ska provta sig för covid-19.

ANNONS
|

Sedan en tid är smittspridningen av covid-19 och i synnerhet varianten omikron stor och det har gjort att testkapaciteten slagit i taket med alldeles för långa svarstider som resultat. Testkiten på vårdcentralen har tagit slut när det under förra veckan genomfördes nära 108 000 PCR-test i regionen.

LÄS MER:Här är nya karantänsreglerna – den slipper vara hemma

LÄS MER:Regionen har lagt två miljarder kronor på PCR-tester

Nu har meddelar Västra Götalandsregionen att Folkhälsomyndigheten, med omedelbar verkan, beslutat att testning ska prioriteras där den gör mest nytta. Testerna ska i första hand användas så här:

• Vid medicinska behov efter läkares bedömning

• För personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

• För personer med symtom som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer

ANNONS

Alla andra ska däremot avstå från testning. I övrigt gäller att man stannar hemma vid sjukdom och att tiden för hemkarantän när någon är sjuk i hushållet sänks från sju dagar till fem dagar.

Har man tagit ett självtest och det är positivt behöver man inte ta ett PCR-test också. Ett positivt test är en ganska bra indikation på att man är positiv och då ska man vara hemma tills man är frisk.

Skulle man däremot ha symptom och få ett negativt svar på självtestet ska man stanna hemma tills symptomen försvinner.

ANNONS