”Positivt med tågstation i Brunnsbo”

Finansieringen för en ny tågstation i Brunnsbo är klar och Trafikverket planerar att börja bygga nästa år.
– Det är väldigt positivt för pendlare från Ytterby och Kode, säger Jenny Bjönness Bergdahl, trafikstrateg på Kungälvs kommun.