Politiskt beslut om Marstrandsfärjans nya taxa

Den 16 juni behandlades frågan hur mycket taxan på Marstrandsfärjan ska sänkas utan att använda skattemedel. Förslaget som fick flest röster var en taxa på 1200 kronor per år.

ANNONS
|

Efter onsdagens omröstning om hur mycket den årliga taxan på Marstrandsfärjan ska sänkas till slutade det med att förslaget på en taxa på 1200 kronor fick en majoritet av rösterna.

– Kommunfullmäktige tar det formella beslutet den 1 juli men det ska till ett smärre mirakel för att det ska bli något annat än vad det blev idag, säger Anders Holmensköld (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

När västtrafik delade in taxorna i zoner i höstas förra året och priset därmed höjdes från 960 till 8000 kronor per år lät inte protesterna vänta. Detta fick kommunen att ta över driften av färjan och kostnaden sänktes till 4000. Men många förblev missnöjda.

ANNONS

LÄS MER:Förslaget: Sänk taxan till 1200 kronor per år

Samtliga partier har varit överens om att sänka kostnaden och den 16 juni hölls en omröstning om en ny sänkning. En stor majoritet av Kungälvs kommunstyrelse var överens om ett nytt pris på 1200 kronor. Liberalerna och Utvecklingspartiet däremot hade ett annat förslag uppbackat av flera företag på Marstrand på 600 kronor.

– Problemet med att sätta ett för lågt pris blir ju att de som redan har köpt kort med det gamla priset ska få återbetalt skillnaden mellan det gamla och nya priset. Det går att lösa för de som köpt årskort. Men de som köpt andra biljetter, 90-dagarskort som exempel, som kommer kosta 750 kronor i fortsättningen, kan vi inte ersätta. Då kan det löna sig att alltid köpa årskort, även för de som inte använder färjan årligen. Och då kan inte färjan vara självfinansierad, säger Anders Holmensköld (M).

Ett tredje förslag kom ensamt från Centerpartiet som tyckte att 1200 var för billigt och föreslog istället 2000 kronor om året.

– Jag yrkade på förvaltningens alternativ ett där man tar ett större ansvar för helheten gällande taxesystemet. Inte bara ser till årskorten utan även till resterande sortiment. Ekonomiskt är det en stor risk att skattebetalarna i resten av Kungälvs kommun får skjuta till pengar med dagens beslut, säger Ove Wiktorsson (C).

ANNONS