Planen: 800 bostäder på gamla golfbanan i Bollestad

800 villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus på den gamla golfbanan i Bollestad. Det är fastighetsutvecklaren Grandabs vision för området, och en ansökan om detaljplanebesked har nu lämnats in till Kungälvs kommun.