Personuppgifter om 1 242 barn i Kungälv spreds till fel vårdnadshavare

När Gabriel Södersten öppnade mejlet med den årliga förskoleenkäten stod där namnet på ett annat barn – på en förskola i Kungsbacka kommun. Enkäten går ut till vårdnadshavare i hela Göteborgsregionen och personuppgifter till tusentals barn har hamnat hos fel vårdnadshavare.