Oxelträden i Paradisparken ska ersättas med andra träd

Oxelträden i Paradisparken på Marstrand ska tas ned och ersättas med nya, så att det blir en allé längs med parken igen.

Redan kund?Logga in här