Ove Wiktorsson (C): ”Låt bilisterna få använda bussfilen på motorvägsbron”

Centerpartiet i Kungälv ser en fungerande infrastruktur som den allra viktigaste valfrågan, konstaterar partiets starke man Ove Wiktorsson, som inför valet presenterar förslaget att bilister ska få använda bussfilen över motorvägsbron. Annat som står på agendan är att återanvända Oasen till idrottshall åt Thorildskolan och eventuellt inrätta ett museum i gamla simhallen när arenabygget är klart vid Yttern.