Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Länsstyrelsen kräver en betydligt mer omfattande samrådsremiss, där bland annat en hel del organisationer längs Bohuskusten ska höras om vindkraftsparkers påverkan på miljön. Bild: Jari Välitalo
Länsstyrelsen kräver en betydligt mer omfattande samrådsremiss, där bland annat en hel del organisationer längs Bohuskusten ska höras om vindkraftsparkers påverkan på miljön. Bild: Jari Välitalo

Omfattande miljöutredningar krävs för vindkraftsparker i Skagerrak

Omfattade miljöutredningar som ger besked om påverkan på sjöfart, fiske, djurliv och friluftsliv krävs innan några vindkraftsparker får etableras till havs ute i Skagerrak. Dessutom ska ytterligare minst tiotalet organisationer och myndigheter ingå i samrådet för parkerna.

Det här konstaterar länsstyrelsen i Västra Götaland i ett nio sidor långt yttrande över det förslag till vindkraftspark Poseidon som företaget Zephyr Vind vill etablera i södra Skagerrak inom den svenska ekonomiska zonen. Det handlar om en stor vindkraftspark som ska etableras ute i Skagerrak med både fasta och flytande förankringar.

LÄS MER: Vindkraftpark planeras i havet utanför Marstrand

Företaget hade skickat ut underlaget på en begränsad remiss i första hand till de kommuner som ligger längs Bohuskusten och hade angivit en mycket kort svarstid. Länsstyrelsen kräver emellertid en betydligt med omfattande samrådsremiss där bland annat en hel del organisationer längs Bohuskusten ska höras.

Länsstyrelsen säger dessutom att det krävs omfattande miljöutredningar innan man går vidare och tar ställning till vindkraftsparkerna till havs.

Länsstyrelsen anser redan i detta yttrande att vindkraftsparken bör flyttas längre åt nordost och att den södra delen stryks. Omfattande riksintressen finns i det havsområde där parken ska etableras. Bland annat har Försvarsmakten ett sjöövningsområde, ett omfattande fiske pågår idag i området och sjöfartens intressen måste tillgodoses. Vad gäller yrkesfisket konstaterar länsstyrelsen bland annat att korridorer bör skapas inom vindkraftsparken som yrkesfiskare kan använda och man påpekar att det finns riksintressen i korridoren mellan Skagen-Grenen och Skagerrak. Danska intressen måste också samordnas med de svenska. Länsstyrelsen konstaterar också att om det inte längre går att tråla eller fiska genom etableringen av vindkraftsparker kommer fisket att flyttas till andra mer känsliga områden i Skagerrak.

Andra intressen som företaget måste utreda är påverkan på frilufts- och båtliv samt sportfiske. Man menar också att miljökonsekvensbeskrivningar för fisk och fågelliv måste studeras noga innan några vindkraftsparker etableras. Påverkan på bestånd av tumlare och säl behöver också utredas.

Hur och var man förlägger kablar in till land från en vindkraftspark behöver även belysas.

Länsstyrelsen vill också veta hur omfattande miljöpåverkan blir under etableringstiden och man vill också veta hur lång livslängden på parken är. Länsstyrelsen menar också att företaget även bör utreda möjligheten att bygga vindkraftverk med lägre höjd.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.