Ökad smittspridning en gåta

Under vecka 12 hade Kungälv en kraftigt ökad smittspridning av covid -19, hela 60 procent jämfört med veckan innan. Men orsaken till ökningen är oklar.