Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Erika Olofsson
Bild: Erika Olofsson

Ny modell för VA-taxa på gång

Efter protester från de privata VA-föreningarna mot kraftiga höjningar i den fasta va-avgiften drog politikerna tillbaka beslutet i maj 2020. Nu presenteras istället ett förslag till ny modell där avgifterna jämnas ut.

Syftet med det nya förslaget är att jämna ut skillnaden i brukningsavgifter mellan hushåll i privata VA-föreningar och hushåll i föreningar inom kommunens verksamhetsområden, till exempel bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

– Det nya förslaget är en taxemodell som likställer föreningar inom och utanför va:s verksamhetsområden. Brukningsavgiften baseras på antalet anslutna bostadsenheter, alltså villor eller lägenheter, istället för på mätarnas storlek, säger Martin Hollertz, teknisk chef i Kungälvs kommun.

Bakgrunden är den skarpa kritik som riktades mot kommunen sedan kommunfullmäktige 2019 fattat ett beslut som innebar kraftiga höjningar i brukningsavgiften för privata VA-föreningar med egna nät.

Genom beslutet, som politikerna efter stark kritik drog tillbaka, skulle hushåll i va-föreningarna betala samma avgift som hushåll med kommunalt vatten och avlopp fram till tomtgräns, cirka 6 000 kronor per år. Det trots att de privata föreningarna själva byggt och står för underhållskostnader av sina lokala nät.

Stark kritik mot kommunen

Föreningarna reagerade starkt och ansåg att kommunen lade en orimlig kostnad på dem jämfört med bostadsrättsföreningarna. Efter flera dialogmöten mellan kommunen och va-föreningarna har förvaltningen nu tagit fram ett nytt förslag på uppdrag av politiken.

– I korthet innebär förslaget en något lägre avgift för villor inom verksamhetsområden och något högre för hyresrätter och bostadsrätter. Även fortsättningsvis kommer det att vara billigare att betala för sitt vatten i en lägenhet, eller en föreningsansluten villa, men i utjämningen har vi tagit höjd för att föreningarna också har kostnader för sina lokala nät, säger Martin Hollertz.

Han understryker att det nu är aktuellt att ta beslut om modellen för brukningstaxan men att nivån sätts vid ordinarie beslut om vad VA-taxen under hösten.

Förslaget om den nya taxemodellen ska nu presenteras i kommunstyrelsen för senare beslut i kommunfullmäktige. Om förslaget godkänns kommer den nya modellen att börja användas samtidigt som den nya va-taxan från 2022.

Brukningsavgift för vatten: I den nya föreslagna taxemodellen består brukningsavgiften av tre komponenter:

1. En fast grundavgift per år och fastighet eller förening.

2. En avgift per år och bostadsenhet, (lägenhet eller villa)

3. En rörlig avgift per kubikmeter levererat vatten.

Förslaget följer branschorganisationen Svenskt vattens basförslag och uppfyller kravet om en skälig och rättvis VA-taxa i enlighet med allmänna vattentjänstlagen.

Verksamhetsområde: Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

Källa: Kungälvs kommun

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.