Nu rustas personalen för livet efter kexfabriken

När kexfabriken i Kungälv stänger för gott i november 2022 ska all personal kunna gå vidare till ett nytt och minst lika bra jobb. Det är målet som Orkla nu jobbar för i ett omfattande omställningsprojekt.

ANNONS

I januari 2018 kom beskedet om att Göteborgs kex flyttar produktionen till Riga och fabriken i Kungälv läggs ner. Samtidigt var Orkla tydlig i sin ambition att ingen av de anställda skulle behöva gå ut från fabriken utan ny sysselsättning. Den målsättningen börjar nu få konkret form i ett omfattande omställningsprojekt.

– Det är en jättestor förändring för de anställda och vi har all respekt för att det kan vara en jobbig process. Vi har ett antal anställda som aldrig jobbat någon annanstans än på kexfabriken och detta är ett stort och tufft projekt som omfattar all personal, både i produktionen och bland tjänstemännen. Därför är det viktigt med en öppen och transparent process där alla vet vad som händer, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

ANNONS

En av delarna i omställningen syftar till att alla medarbetare ska bli så bra som möjligt på sina nuvarande arbetsuppgifter och att de aktivt ska delge kompetens och specialkunskaper till varandra.

– Vi vill skapa ett beteende där varje medarbetare är motiverad att ta ansvar för att lära sig mer och samtidigt dela med sig av sin kompetens till kollegorna. Det ökar den kollektiva kompetensen och man blir medveten om vad man faktiskt kan. Det handlar om att bli så bra som möjligt på sitt nuvarande jobb och börja fundera över vilket jobb man vill ha och vad som krävs för det jobbet.

Internutbildning och certifiering

För att komma vidare i tankarna om vilket jobb som kan vara aktuellt erbjuds alla medarbetare en personlig kontakt med antingen Trygghetsrådet eller Trygghetsfonden TSL. Deras uppgift är bland annat är att hjälpa till med omställning i arbetslivet vid uppsägningar.

Även internutbildningar och certifiering av kunskaper är en del i arbetet med att förbereda personalen på kommande arbetsliv. Bland annat fortsätter utbildningarna i språk och datakunskap. Personal inom produktion erbjuds utbildning för att få certifiering inom industriteknik och livsmedelshantering. Arbetsledare på olika nivåer erbjuds vidareutbildningar i ledarskap.

– När fabriken stänger ska medarbetarna kunna känna sig stolta över vad de bidragit med på Göteborgs kex och de ska känna sig trygga med att de är rustade för att ta nya steg i arbetslivet. För dem som är i slutet på arbetslivet och önskar gå i pension ger vi hjälp med att hitta bra pensionslösningar, säger Cecilia Gannedahl.

ANNONS