Arkivfoto
Arkivfoto Bild: Linnea Hjortstam

Nu blir det svårare att trängas för många i A-traktorn

Hur många passagerare det får vara i en A-traktor regleras inte i lagen, utan i föreskrifter från Transportstyrelsen. Men nu har en dom i Uddevalla tingsrätt gjort det svårare för förare att tränga ihop sig med sina kompisar i A-traktorn.

ANNONS

Det som styr hur många passagerare som får färdas i en A-traktor är om antalet, eller hur passagerarna är placerade, gör det trafikfarligt, enligt föreskrifter från Transportstyrelsen.

Polisen har sedan tidigare kunnat utfärda böter på plats men inte använt sig av det i någon större utsträckning. Men nu kan en dom i Uddevalla tingsrätt göra det lättare för polisen att bötfälla föraren på plats då domen bland annat visar att det inte är tillåtet att sitta på till exempel mittkonsolen.

I februari i år dömdes en flicka i Uddevalla-trakten till böter på 500 kronor för brott mot trafikförordningen efter att ha stoppats med två passagerare i A-traktorn.

Vanligt med fler passagerare

Två personer, föraren och en passagerare, var bältade men en tredje person satt delvis mellan förar- och passagerarsätet och i passagerarens knä – och saknade bilbälte.

Kungälv är den kommun i Västra Götaland som har flest A-traktorer registrerade. Och bilinspektörerna Jonas och Joakim på polisen i Kungälv/Ale möter ofta A-traktorer med fler passagerare än vad som är trafiksäkert.

Hur vanligt är det att ni stoppar A-traktorer med för många i bilen?

– Vi vill påstå att det är ganska vanligt att man sitter fler personer än det finns stolar i framsätet på A-traktorerna. Inte lika vanligt men ändå frekvent förekommande är att baksätet nyttjas för transport av passagerare eller gods, skriver polisinspektörerna i ett mejlsvar till KP.

Vad är riskerna med att vara för många i en A-traktor?

– Samma risker som om man sitter för många, och dessutom obältade, i en personbil. Även om en A-traktor bara får framföras i 30 kilometer i timmen så betyder inte det mycket ifall den du krockar med håller 100 kilometer i timmen.

A-traktorer samsas med bussar, bilar och lastbilar i trafiken.

– Och vi vill skicka en passning till föräldrar att prata med sina barn om säkerheten i trafiken, säger poliserna.

Bälte gör stor skillnad vid olycka

De vill också trycka på att A-traktorförare och passagerare ska använda bältet trots att det inte är lagstadgat.

– Det kommer med största sannolikhet göra stor skillnad den dagen en olycka sker. Så se till att era barns traktorer har bromsar, belysning och rutor som fungerar och är hela. Provkör ungdomarnas A-traktorer och tillse att de uppfyller alla krav.

Att vara för många i en A-traktor kan vara trafikfarligt. Hur bedömer man det?

– Det är upp till varje enskild polisman att göra den bedömningen. Vår ståndpunkt är att varje person som färdas i en A-traktor skall ha ett eget säte att sitta i under färd.

Risken att skadas vid en eventuell olycka är uppenbar om passagerare sitter på mittkonsolen eller i knät på varandra, menar polisen.

I mejlet skriver bilinspektörerna att de upplever att det är väldigt vanligt att utrymmet bakom framsätet går att nyttja trots att det inte skall vara möjligt.

– Utrymmet bakom framstolarna ska vara tillstängt, antingen genom att bakdörrar görs obrukbara, alltså inte går att öppna, eller att utrymmet innanför är tillstängt med galler eller låd-konstruktion som förhindrar möjligheten att transportera människor eller gods.

Olovlig körning

– A-traktorer är inte avsedda att transportera gods eller passagerare, annat än i passagerarsätet fram. Gör man det så gör man sig skyldig till olovlig körning då A-traktorn inte längre uppfyller kraven för A-traktor och istället klassas som en bil.

Kommer ni bötfälla fler på plats nu?

– Den möjligheten finns absolut, sannolikt kommer det att bli så. Det har funnits vissa oklarheter kring vad som gäller beträffande antalet passagerare i framsätet på en A-traktor. Att det nu finns rättsfall som tydligt visar att det inte är tillåtet att sitta på till exempel mittkonsolen samt att man från rättens sida lägger stor vikt vid polismannens bedömning kommer att förenkla vårt arbete, säger de två.

LÄS MER:Rekordökning av A-traktorer i Västra Götaland

• A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.

• För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.

• Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

• Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.

• Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Tänk på detta när du kör A-traktor

• Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Om du kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd.

• Under vissa förutsättningar kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning. Men framför allt utsätter du både dig själv, dina passagerare och andra trafikanter för fara.

• Du, som är ägare och står registrerad på A-traktorn, har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.

• För att begränsa antalet passagerare är det inte tillåtet att ha baksäte i en A-traktor.

• Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.

Du som är målsman, tänk på:

• Om du äger fordonet, eller om ägaren är under 18 år, ansvarar du för att A-traktorn är säker och lämplig för trafik, att den är rätt utrustad och att utrustningen fungerar som den ska.

• Provkör gärna själv fordonet ibland så att du vet hur skicket är.

• Du kan dömas till dagsböter och få ditt körkort återkallat om du – medvetet eller av oaktsamhet – tillåtit att fordonet körs utan körkort.

Källa: polisen.se

ANNONS