Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya bostadsområdet Nordtag var långt tillbaka i historien en plats för rituella ceremonier. Bild: Katarina Berg
Nya bostadsområdet Nordtag var långt tillbaka i historien en plats för rituella ceremonier. Bild: Katarina Berg

Nordtag – en plats med rik historia

Nya bostadsområdet Nordtag i Ytterby har en rik historia.
Den arkeologiska undersökningen som gjordes innan byggnationen påbörjades, visar på spår efter olika rituella aktiviteter som i tid sträcker sig från äldre bronsålder till mellersta järnålder.

Det var under hösten 2018 som arkeologer undersökte ett gravfält, ett grav- och boplatsområde och en boplats i området som numera heter Nordtag.

16 brandgravar

I en färsk rapport, skriven av arkeologerna Pia Claesson, Jessica Andersson och Glenn Johansson, konstateras att gravfältet låg på en ås som sluttade svagt ner mot en våtmark. På åsen undersöktes och dokumenterades över hundra anläggningar. Sexton av dessa var brandgravar.

En del brandgravar påträffades i stensättningar medan andra verkade sakna gravmarkering. Gravfältet har använts från äldre bronsålder till mellersta järnålder, men som mest intensivt brukades gravfältet under århundradena runt Kristi födelse.

Kokgropar och stolphål

Grav- och boplatsområdet låg strax öster om gravfältet. På ett mindre bergsparti, som delvis omgärdades av åkermark, låg en stensättning. I den omgivande åkermarken dokumenterades ett trettiotal anläggningar bestående av bland annat kokgropar, härdar, stolphål, gropar och ett röjningsröse.

Boplats under järnåldern

Stensättningen har daterats till bronsålder och järnålder.

Inom boplatsen dokumenterades ett tiotal anläggningar bestående av stolphål, gropar, en härd och kulturlager. Boplatsen har varit i bruk under bronsålder och järnålder.

Runt Kristi födelse

Enligt rapporten visar undersökningen på spår från olika rituella aktiviteter, som i tid sträcker sig från äldre bronsålder till mellersta järnålder.

Mest intensivt verkar platsen ha använts under århundradena runt Kristi födelse.

Brända ben

På gravfältet fanns sju stenkonstruktioner som samtliga innehöll brända ben av människa. Dessutom fanns åtta brandgravar som vid utgrävningstillfället saknade överbyggnad eller andra synliga markeringar för gravgömman.

På ytan påträffades även andra typer av anläggningar - härdar, gropar, kokgropar och stolphål.

LÄS MER: Se Nordtag växa fram

Keramik från bronsåldern

Enligt rapporten fann arkeologerna 809 keramikskärvor med en vikt av nästan 4,4 kg. Av den totala mängden keramik har cirka fyra kilo daterats till yngre bronsålder och förromersk järnålder.

LÄS MER: I december flyttar Joao in på Nordtag

De äldsta skärvorna har daterats till senneolitikum medan den yngsta keramiken utgörs av trebensgrytor från 1400 till 1750 e.Kr.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.