Madelene Nilsson, Carina Jonsson och Franquelina Runegrund vittnar om en orimlig personalsituation på sjukhuset.
Madelene Nilsson, Carina Jonsson och Franquelina Runegrund vittnar om en orimlig personalsituation på sjukhuset. Bild: Anna Hedlund

Nödrop från sjukhuset:”Det finns inte personal”

Trött och sliten personal på Kungälv sjukhus vittnar om ständig underbemanning, stress och tilltagande rädsla att inte kunna upprätthålla patientsäkerheten.
– Vi måste berätta för folk hur illa det är, säger Madelene Nilsson, sjuksköterska på Kungälvs sjukhus.

ANNONS

Det hör inte till vanligheterna att sjukhusets personal hör av sig till tidningen och vill berätta hur det är på jobbet. Vårdpersonal är i det längsta är lojala med sin arbetsgivare, men nu har uppgivenheten, frustrationen och känslan av maktlöshet blivit för stor.

Efter en extrem pandemiperiod kommer nu en sommar som de fackliga representanterna tidigare uttryckt oro. Nu ökar påtryckningarna på sjukhusledningen och beslutande politiker även från personalen.

LÄS MER:Fyrtio sjuksköterskor har sagt upp sig senaste halvåret

– Redan i början av året slog vi larm till sjukhusledningen och regionstyrelsen om den kaosartade situationen på sjukhuset, men fick inget gehör. Det saknas massor av vårdpersonal samtidigt som chefer och läkare slutar för att de inte får respons uppifrån och upplever att de inte kan påverka verksamheten. Vi på golvet känner oss enormt utlämnade och sårbara i den här situationen, säger nattsjuksköterskan Carina Jonsson.

Många underskrifter

Hon är en av initiativtagarna till de namnlistor som nyligen lades ut på vårdavdelningarna i ett försök att sätta fokus på problemen med sommarens personalbrist och konsekvenserna av den. Listorna fylldes snabbt med drygt 200 underskrifter från sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

– Det är många fler som skrivit på än vad vi vågat hoppas. Det är ju för patienternas skull vi säger ifrån nu. En del är rädda för att gå ut och säga hur det är, men på något sätt måste man börja pratat om det för att få till en förändring, menar Madelene Nilsson.

Sjuksköterskorna Carina Jonsson, Madelene Nilsson och undersköterskan Franquelina Runegrund jobbar på avdelning 8 som initialt ihop med avd 3 varit covidavdelning under pandemin.

Carina och Madelene jobbar natt, medan Franquelina jobbar dag och kväll. De vittnar alla om ett extremt tungt pandemiår, där de vårdat många patienter som skulle behövt intensivvård, men som fått stanna kvar på vårdavdelning eftersom även IVA varit mer än fullbelagd.

Samtal och sms på ledig tid

De berättar också att personalen förväntas täcka upp för varandra när någon är sjuk. Och om det eviga flödet av samtal och sms från sjukhuset med vädjan att jobba extrapass.

– Det stressar att få samtal och sms när man är ledig för man vet hur tufft det på jobbet. När vi flyttade till nya delen av sjukhuset fick alla patienter eget rum. De är jättefint och nytt, men omöjligt att övervaka vad som händer på varje rum och det har inträffat incidenter för att vi för är få personal. Är det sjukluckor, vilket det nästan alltid är dag och kväll, så blir det omöjligt att upprätthålla en god och säker vård, säger, Carina Jonsson.

LÄS MER:Kungälvs sjukhus ska ta över akutpatienter från Göteborg

– Vi förstår inte hur ledningen kan sitta och säga att det är patientsäkert, för det är det inte. Det är patienterna som blir lidande och vi som riskerar vår legitimation om något går snett. Det är fruktansvärt jobbigt och sorgligt om sådant skulle hända, säger Madelene Nilsson.

Nu ser den trötta sjukhuspersonalen en sommar framför sig där situationen blir än värre. Även om covidpatienterna ser ut att bli färre så kvarstår problemet att det saknas personal. Förutom att många sjuksköterskor och specialistläkare sagt upp sig det senaste halvåret, har ett antal chefer under våren gjort samma sak. Det innebär att sjuksköterskor fått gå in som tf chefer, vilket orsakar ännu fler luckor i schemat.

– På vår avdelning har vi inga vikarier på natten alls i sommar. Det har aldrig hänt så länge jag jobbat på sjukhuset. När vi frågade verksamhetschefen hur vi ska få ihop det så fick vi svaret; ni får väl trolla. Problemet är att vi är trötta på att försöka trolla med platser, patienter och vårt eget välbefinnande.

LÄS MER:Sjukhusdirektören om personalkrisen

Från sjukhusets har man trots ett svårt personalläge beslutat att hålla öppet 138 vårdplatser i sommar.

– Det finns inte ens idag personal till att hålla öppet 138 vårdplatser, men det ska vi göra trots att det över hela sjukhuset saknas flera 100-tals schematurer. Man har också minskat bemanningen utslaget per patient för att försöka få ihop schemat. Redan under våren har det hänt flera gånger att patienter fått vårdats kvar på akuten över natten på grund av platsbrist på avdelningarna. Det enda raka vore att stänga en avdelning i sommar och förstärka de andra personalmässigt, så att någon form av patientsäkerhet och god arbetsmiljö säkras, menar Carina Jonsson och Madelene Nilsson.

ANNONS