Nära krock med fritidsbåt – här är rederiets uppmaning

”Ta det lugnt och träng er inte före större båtar.” Det är rederiets tydliga uppmaning efter att ett passagerarfartyg väjde för en fritidsbåt och körde in i Bohusbron.