Mycket PFAS i marken under Kungälv – kommunen kräver provtagning

Domen om Kallingebornas dricksvatten har satt fokus på riskerna med PFAS. Även i Kungälv finns många gamla synder lagrade i mark och grundvatten.
– Vi behöver skaffa oss en bild av vilka platser som är mest förorenade, säger Elisabeth Hansson, miljöinspektör på Kungälvs kommun.