Musikprofilen på Ytterbyskolan läggs ned

Musikprofilen på Ytterbyskolan läggs ned efter 24 år. Nu vädjar de undervisande lärarna i ett öppet brev till politiker och tjänstemän att hitta en lösning för att kunna ha kvar profilen.