Marstrands kallbadhus kan födas på nytt

Hotellrum i Societetshuset, vandrarhem och framför allt – ett nytt kallbadhus. Det nya detaljplaneförslaget, som nu är öppet för allmänhetens synpunkter, kan göra verklighet av visionen som fastighetsägarna Claes-Göran Nilsson och Anders Hedin haft i över tio år.