Grisar på Mariebergs gård.
Grisar på Mariebergs gård. Bild: Frida Ekborg

Mariebergs gårdsslakteri nu utan anmärkning – ärendet avslutas

Livsmedelsverket stänger ärendet hos Mariebergs gårdsslakteri och konstaterar att slakteriet nu är utan anmärkning.
– Vi vill naturligtvis att det ska vara ordning och reda på slakterierna, säger Anders Eriksson på Livsmedelsverket.

ANNONS

Det var i slutet av juni i år som Livsmedelsverket under sina tillsynskontroller gav Mariebergs gårdsslakteri ett föreläggande om att åtgärda bristerna, annars hotade vite på upp till 25 000 kronor per månad.

Bristerna hade Livsmedelsverket funnit under de fem kontroller som hade gjorts sedan oktober 2021. Verksamheten fick flera anmärkningar på hygien och förvaring av slaktade djur. Bristerna fanns enligt Livsmedelsverket både i slakteriets kylrum och i slakthallen.

I föreläggandet till slakteriet beskriver Livsmedelsverkets inspektörer bland annat kylrummet, där besiktigade slaktkroppar av olika djurslag, nöt, gris och vilt förvarades tillsammans med obesiktigade kroppar av gris och nöt. De slaktade djuren hängde utan mellanrum så att kropparna tog i varandra och kondensvatten från rör i taket droppade ner på köttet.

Men nu stänger Livsmedelsverket ärendet efter två kontroller under sommaren. Första kontrollen skedde i vecka 29 och den andra i onsdags den 3 augusti.

– Båda kontrollerna var utan anmärkning och därför stänger vi nu ärendet, säger Anders Eriksson som är inspektör på Livsmedelsverket.

Kungälvs-Posten har sökt ägaren Emil Karmark. I ett tidigare svar till KP har han skrivit:

”Vi har haft en fantastisk utveckling och en enorm stor efterfrågan på våra produkter. Därmed följer mycket investeringar och nyanställningar. Vi skall självklart följa alla det lagar och regler som gäller och vi jobbar med att anpassa våra lokaler efter produktionsökningen och de nya direktiven.”

LÄS MER:Gårdsslakteri hotas av vite för bristande hygien

LÄS MER:Här hittar du gårdsbutikerna i Kungälv

ANNONS