M: Därför samarbetar vi inte inom högerblocket

Moderaterna har fått kritik för att de inte väljer att samarbeta inom högerblocket i Kungälvspolitiken, så som partiet gör på riksnivå.
– Det är två helt olika saker att samarbeta i riksdagen och i kommunen, säger Anders Holmensköld.