Lyckad fångst och frågestund när groddammen i Nordtag invigdes

Hur ser man skillnad på grodyngel och paddyngel? Hur länge lever en groda? Det och mycket annat fick nyfikna skolbarn svar på under invigningen av groddammen i Nordtag.