Lektion vid Instöbron om arternas kamp i havet

Vill du veta något om blåskrabba, japanska ostron och svartmunnad smörbult så fråga eleverna i klass åtta på Ytterbyskolan. De har just varit vid Rökan och fått en havsnära lektion om invasiva arter.