Länsstyrelsen vänder om arenaplanen – vill inte upphäva den

Länsstyrelsen har ändrat sig i frågan om att behöva upphäva arenaplanen. Nu skulle den kunna vinna laga kraft redan innan nyår.
– Det känns jättebra, säger Fredric Arpfjord, chef för planering och myndighet på kommunen.