Kungälvs unga ska tränas för kris och krig

I en krissituation behövs alla för att lokalsamhället ska fungera. Nu vill Kungälvs styrande partier S, M och MP förbereda för bistrare tider och utbilda 1000 Kungälvsungdomar i beredskap varje år.