Arkivfoton
Arkivfoton Bild: Getty Images

Kungälv positiv till havsbaserade vindkraftverk

På onsdagen skulle Kungälv svara på remissen om den havsbaserad vindkraft utanför kusten. Efter en förvirring under voteringen i kommunstyrelsen blev det Vänsterpartiets yrkande som vann. Kommunen ställer sig positiv till havsbaserad vindkraft ute till havs, blev svaret på remissen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Under onsdagens kommunstyrelsemöte skulle frågan om hur Kungälvs kommun skulle besvara remissen om havsbaserad vindkraftverk ute till havs.

När frågan var uppe hade i stort sett alla partier egna yrkanden i frågan och KD, SD och UP yrkade på att man skulle säga nej till planerna.

Yrkade avslag på yrkandena

KD yrkade på att kommunen skulle säga nej till planerna på Västvinds vindkraftspark. UP att man skulle avslå placeringen av vindkraftsparken och SD att man skulle säga nej till förslaget som helhet.

Ove Wiktorsson (C) yrkade då avslag på de tre motyrkanden och vann gehör.

Då kom Erik Andreasson (V) tillsammans med Miljöpartiet med ett tilläggsyrkande: ”Kungälvs kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnaden ute till havs.”

LÄS MER:Tyska minor hotar planerade vindkraftparken

LÄS MER:Vindkraftpark planeras utanför Kungälvs kust

Något som både socialdemokraterna och centern ställde sig bakom.

– De tre förslagen från vindkraftsmotståndarna försvann helt och hållet och istället blev det Erik Andreassons yrkande som vann, säger Ove Wiktorsson, efter mötet.

Han låter lite förvånad över vad han just varit med om.

– Det var det ingen som yrkade avslag på det yrkandet. Jag tror de blev tagna på sängen.

”Finns en oro”

Gun Marie Daun (KD) hade hoppats på ett annat beslut i dag.

– Ja, det var inte roligt. Jag är inte glad över beslutet. Det finns en oro hos många och många frågor som inte är besvarade, säger hon.

Nu hoppas hon referensgruppen kommer ta tillvara alla frågeställningar som finns.

– Jag kommer att bevaka det här och jag begärde att få återkommande information kring detta och att Kungälvsborna får rätt information under resans gång.

Dagens beslut stannar i kommunstyrelsen och i och med att ingen av de partier som var emot förslaget yrkade avslag så anses förslaget vara enigt.

Även Anders Holmenskölds (M) yrkande ”Miljöprövningen ska utgå från det marina livet i angränsande områden som redan är hårt drabbade ur miljösynpunkt” bifogades beslutet.

ANNONS