Kulturchefsrollen försvinner i Kungälv

I januari lämnade Kungälvs kulturchef Matilda Skön sitt uppdrag och det blir ingen nyrekrytering till tjänsten. Istället har nuvarande verksamhetschef för gymnasiet, Amelia Filipovic, fått även kulturen som ansvarsområde.