Miljö- och byggnadsnämnden anmärkte på städningen i avdelningsköken på Ekhaga äldreboende.
Miljö- och byggnadsnämnden anmärkte på städningen i avdelningsköken på Ekhaga äldreboende. Bild: Miljö- och byggnadsnämnden

Kritiserade äldreboendet - De boende måste äta på papperstallrikar

I juni konstaterade miljö- och byggnadsnämnden att kökshygienen på Ekhaga äldreboende var eftersatt. Närmare tre månader senare har situationen förvärrats.
– Det är beklämmande att se hur de äldre har det på Ekhaga, säger en person som vill vara anonym till KP.

ANNONS

”Det finns risk att säkra livsmedel inte kan garanteras till konsumenterna.” Det konstaterade miljö- och byggnadsnämnden efter att ha inspekterat Ekhaga äldreboende i Diseröd vid två tillfällen i början av juni. Utöver att avdelningsköken hade smuts på skåpdörrar och väggar anmärkte inspektörerna också på en frys som var igenrostad och svår att hålla ren, samt på att golvmattorna släppt i sina fogar. Man konstaterade att problemen till stor del beror på att köksinredningen är gammal och sliten och därför svår att hålla ren.

– Lokalerna uppfyller inte kraven på att vara ”tätt, slätt och lätt att göra rent”. Ett mantra vi har, sa livsmedelsinspektören Helén Boge Jerdenius när hon blev intervjuad i KP 30 juli.

Och det är inte bara renligheten som brister. Sedan två veckor tillbaka fungerar inte två av fyra diskmaskiner på Ekhaga. Därför tvingas många äldre äta på papperstallrikar och använda engångsbestick, vilket kan vara svårt även för den som är fullt rörlig.

– Äldre som behöver putt-emot-kant blir förstås extra lidande. De som kanske bara har en rörlig arm kan helt enkelt inte få i sig maten på egen hand, säger en anonym tipsare som KP pratat med.

Tufft för personalen

Situationen innebär förstås också en påfrestning för personalen som måste hjälpa de äldre i större utsträckning och handdiska uppläggningsfat och serveringsbestick, med mera.

Anna Lifjorden är verksamhetschef för vård och omsorgsboende i Kungälvs kommun och hon tror att maskinerna ska kunna tas i bruk igen i nästa vecka.

– Det har varit svårt att få tag på reservdelar och i väntan på dem har vi försökt lösa situationen efter bästa förmåga, säger hon. Papperstallrikar är förstås inte optimalt, men det var nödvändigt för att situationen skulle vara hanterbar för personalen.

Inspektionerna i juni var inte första gången miljö- och byggnadsnämnden besökte det kommunala äldreboendet och Ekhaga har fått anmärkningar tidigare. Dessa har dock inte blivit åtgärdade trots uppmaningar.

Anna Lifjorden beklagar att underhållet dröjt så länge på Ekhaga.

– I alla kommunens fastigheter som vi har ansvar för görs en prioritering utifrån underhållsbehovet.

Men nu är nya kök på gång. Första november ska man presentera en åtgärdsplan för miljöenheten.

Brister i arbetsmiljön

Enligt den anonyme tipsaren som KP pratat med är dock de undermåliga köken långt ifrån det enda problemet på Ekhaga.

– Personalomsättningen är enorm och boendet är ständigt underbemannat vilket får till följd att de boende inte får den omvårdnad de behöver. Duscha får de på sin höjd göra en gång i veckan. De anställda känner sig maktlösa och ingen orkar jobba kvar på Ekhaga, säger han.

Hög personalomsättning och vakanser är problem som finns på flera av våra äldreboenden inom förvaltningen, påpekar Anna Lifjorden. Hon sticker dock inte under stol med att det finns upplevda brister i arbetsmiljön just på Ekhaga.

– Det är viktigt att alla medarbetare får komma till tals här, säger hon. Under hösten ska vi göra en ordentlig ordentlig arbetsmiljökartläggning så att vi kan börja jobba med orsakerna.

LÄS MER:Brister i rengöringsrutiner i kök på äldreboende

LÄS MER:Vårdhundarna sprider glädje på äldreboenden

LÄS MER:Nytt äldreboende i Ängegärde – kommunen hyr lokalerna

ANNONS