Kravet: Ta bort gul skunkkalla, jätteloka och jättebalsamin

1 500 brev har skickats ut till markägare i regionen. Orsaken är fynd av invasiva arter som tar över.
– Den ändrar hela bäcksystem när den får fäste, men det finns chans att utrota den, säger Klara Jansson, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götaland.