Kommunens svar om barn med särskilda behov

Kungälvs kommun håller sig strikt till skollagen när det gäller tilläggspengar till friskolorna för barn i behov av extra stöd. Det säger Catharina Bengtsson, verksamhetschef för grundskola i Kungälvs kommun.
– Det blir många avslag men vi har grund för det i lagtext och tidigare domar.