Kommunen vill ta över Marstrandsvägen inför arenabygget

Befolkningen och köerna växer men Trafikverket har inga planer på att förbättra framkomligheten på Marstrandsvägen mellan Ytterby och Kungälv. Nu förhandlar kommunen om att få ta över sträckan mellan Sparråsvägen och Kungälvsmotet.