Kommunen vill införa bostadskö för unga

Just nu utreder kommunen om det går att införa en bostadskö för unga.
– Jag räknar med att ha utredningen klar före årsskiftet, säger kommunjuristen Daniel Botéus.