Kommunen uppmanar de med egen brunn att vara försiktiga i sommar

På grund av mycket låga nivåer i små grundvattenmagasin, som är vanliga i Kungälvs kommun, uppmanar kommunen nu invånare med egen brunn att vara extra försiktiga i sommar. Det handlar främst om kustnära områden där det finns risk för saltvatteninträngning.