Anna Vedin, utbildningsråd, M, och Lars-Gunnar Hermansson, skolchef f-6 i Kungälv.
Anna Vedin, utbildningsråd, M, och Lars-Gunnar Hermansson, skolchef f-6 i Kungälv. Bild: Anna Hedlund

Kommunen svarar facken om hot och våld i skolorna

Tre fackföreningar larmade förra veckan om hot och våld från elever i låg- och mellanstadiet i flertalet skolor i Kungälvs kommun. Nu svarar kommunen med ett åtgärdsprogram.

ANNONS
|

De tre fackföreningarna Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal skickade i förra veckan in var sin begäran om arbetsmiljöåtgärd till sin arbetsgivare Kungälvs kommun, så kallade 6:6a-anmälningar.

Anmälningarna gäller medarbetare inom F-6-skolorna i kommunen som under lång tid har larmat om våld, hot om våld, mordhot mot personal och personals familjemedlemmar, utan att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att komma tillrätta med situationen.

På onsdagen fick fackförbunden svar från Lars-Gunnar Hermansson, skolchef F-6.

– Vi hade ett skyddskommittémöte med facken två veckor innan 6:6:an kom och blev då överens om ett antal åtgärdspunkter. Nu har vi förtydligat och svarat med ytterligare åtgärder. Vissa tar lite tid medan andra redan är på gång, säger Lars-Gunnar Hermansson.

ANNONS

Ska anställa fasta vikarier

Enligt åtgärdspaketet ska rektorerna jobba för att anställa fasta vikarier, kontinuerligt bevaka och undersöka risker för personal som kan utsättas för våld och hot om våld i sitt arbete. Tillsammans med lärarna ska rektorerna diskutera hur lokalerna kan anpassas för att motverka hot och våldssituationer.

– Rektorerna jobbar för fullt med att anställa, men det är svårt att hitta personal överhuvudtaget. När det saknas personal blir situationen än mer pressad och fler blir sjukskrivna. Den situationen behöver vi vända. De fackliga har också efterfrågat socialpedagoger i skolan och det är jag också benägen att säga att vi behöver.

Befattningen socialpedagog finns inte i Kungälvs skolor idag, men Lars-Gunnar Hermansson menar att det skulle underlätta rekryteringen. Redan idag finns socialpedagoger anställda, men med befattningen lärarassistent.

– Är man socialpedagog så vill man jobba som socialpedagog och ha den titeln. Vi ser över möjligheten att återinföra den befattningen, säger Lars-Gunnar Hermansson.

Kompetensutveckling i personalgrupper

Skolorna ska också påbörja ett samarbete med socialtjänsten och ett första möte är inbokat.

Handlingsplaner är också en punkt på åtgärdslistan där fackens krav är särskilda handlingsplaner, både övergripande, och individuella för alla elever med särskilda behov. Samverkan kring handlingsplaner och tillräckliga resurser för att möta de eleverna är ytterligare ett fackligt krav

Respektive rektor ska snarast genomföra dessa undersökningar och vidta de åtgärder som kan ske på kort sikt.

– Vi behöver också kompetensutveckling på gruppnivå och det ska in i utbildningsplanen för vår sektor, säger Lars-Gunnar Hermansson.

Anna Vedin (M) har under förra mandatperioden varit kommunalråd med ansvar för bildning och lärande.

Nu lägger fackförbunden begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6:a på kommunens F-6-skolor. Varför har ni inte tagit tag i problemen tidigare?

– Det finns saker vi kunde gjort bättre under förra mandatperioden, det får vi bara ta på oss.Jag är medveten om att det är jobbigt på många ställen, med både elever och personal som mår dåligt, det är en insikt vi nu fått fullt ut. Facken och skolchefen har kommit överens om ett antal punkter som vi måste jobba med och en del av det kan göras direkt, säger Anna Vedin.

Ändrade arbetssätt, handledning och kompetensutveckling, liksom mindre fysiska förändringar i befintliga skolbyggnader för att skapa lugnare miljöer, är exempel på saker som Anna Vedin menar kan påbörjas direkt, medan annat tar längre tid.

– I budgetförslaget för nästa år, finns uppdrag till beredningen för lärande och kultur. Det handlar om att tillsammans med skolorna kartlägga vad som behövs för att nå skolans förväntade resultat. Det beräknas bland annat på områdets socioekonomiska förutsättningar och där är de nationella proven, betygsmedelvärden och betygsmedianvärden mätinstrument som politiken tittar på.

Är det ytterligare ett jobb som borde vara gjort för länge sedan?

– Det låter som en självklarhet med det är inte gjort, det finns inget underlag och vi behöver hårda fakta från skolorna.

Hur lång tid tar det?

– Det kan inte ta fyra år, i den bästa av världar blir det klart inom ett år.

I budgeten för 2023 finns också ett förslag om att npf-säkra framtida skolor som byggs och befintliga skolor som byggs om. En npf-säker skola innebär i korthet att skolan planeras efter de elever som behöver mest stöd, av olika skäl. Både den fysiska skolmiljön och skolans arbetssätt kommer då att gynna alla elever.

NPF-säkrade skolor

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. NPF-säkrade skolor är anpassade för elever med följande diagnoser eller behov:

• ADHD

• ASD

• Tourettes

• Språkhinder

• Dyslexi – dyskalkyli

• Psykisk ohälsa, exempelvis ångest, PTSD

• Tillfälliga stresstillstånd

LÄS MER:Skolchefen svarar om våld och hot i skolan

LÄS MER:Miguel Odhner(S): Vi prioriterar fler specialpedagoger i skolan

ANNONS