Kommunen köper inte vandrarhemmets möbler

Vandrarhemmets inredning auktioneras ut samtidigt som kommunen vill ta emot flyktingar i lokalerna.
– Vi inventerar våra egna förråd från förra flyktingvågen, säger kommundirektör Haleh Lindqvist.