Kommundirektören svarade på Företagarnas frågor

Vad gör kommunen för att förbättra kommunikationen med företagen och företagare i kommunen? Den frågan ville Företagarna Kungälv få svar på, och bjöd in kommundirektör Haleh Lindqvist till en dialogkväll under måndagen.